072-215-9555
מדוע כדאי לעשות צוואה?

מדוע כדאי לעשות צוואה?

מה קורה כאשר לא משאירים צוואה

כאשר אדם נפטר בלא שהשאיר אחריו צוואה או שהשאיר צוואה שאינה חוקית או שאינה תקפה, מכתיב חוק הירושה, כיצד יחולק רכושו של המנוח.
בניגוד למה שנהוג לחשוב, כאילו בסופו של יום העיזבון יחולק בחלקים שווים בין היורשים וכפי שהיה עושה הנפטר בעצמו, לא תמיד כך הם פני הדברים.

החוק מחלק את רכושו של המנוח כדלהלן:
בן או בת הזוג זכאי למיטלטלין אשר שייכים למשק הבית המשותף, כולל הרכב.

שאר עיזבון המנוח מתחלק כדלקמן :
1. אם המוריש הותיר אחריו צאצאים או הורים, העיזבון יחולק כך שבן / בת הזוג יהיה זכאי למחצית העיזבון והמחצית השניה תחולק בין הצאצאים או במידה ואין צאצאים בין ההורים.
2. אם המוריש הותיר אחריו אחים או צאצאיהם או הורי הורים העיזבון יחולק כך שבן / בת הזוג יהיה זכאי לשני שלישים מהעיזבון והשליש הנותר יחולק בין האחים/צאצאי האחים /הורי הורים (בסדר כאמור).
3. באם המוריש לא הותיר אחריו צאצאים או הורים או אחים או צאצאיהם או הורי הורים בן / בת הזוג יהיה זכאי למלוא העיזבון.

כלומר, על מנת שאדם יוכל להוריש את רכושו למי רצונו, או אפילו אם אדם רוצה להציב תנאים והגבלות כלשהם לחלוקת רכושו, ולא רוצה שהחוק יכתיב לו כיצד יחולק רכושו, עליו להכין מבעוד מועד צוואה שתפרט את דרך החלוקה כראות עיניו ותקבע מי בלל הם היורשים.
אדם שלא מעוניין שעזבונו יחולק רק בין ילדיו אלא רק לבת זוגו - מחויב בעריכת צוואה, אחרת ייווצר מצב בו ילדיו יקבלו רכוש שהוא ייעד לבת זוגו, וההיפך הוא הנכון, ואולם במקרה האחרון כדאי ומומלץ אף לערוך הסכם ממון בין בני הזוג.

לעיתים ערבוב של נכסי העיזבון בין היורשים מביא אותם לסכסוך מר. כך למשל כאשר היורשים זכאים לקבל חלק מדירת המגורים והם אינם מעוניינים שבן הזוג ימשיך להתגורר בדירת המגורים. סכסוך כזה, עשוי להוביל לתביעה לפירוק שיתוף ובמקרה שבו בן הזוג דל אמצעים ונאלץ לפנות את הדירה, המצב הינו קשה ביותר מבחינתו. אף שחוק הירושה מותיר לבן הזוג להמשיך להתגורר בדירה, הרי שהדירה אינה בבעלותו המלאה, יש לו שותפים והוא עשוי להידרש לשלם דמי שכירות על ידי יתר היורשים וכן הם רשאים לבקש פירוק השיתוף הליך שאינו פשוט אינו קצר וכאשר הוא אינו מבוצע בהסכמה או בשיתוף פעולה בין היורשים, הדבר עשוי לגרום לנזק כלכלי עצום ליורשים, וזאת בגין הוצאות משפטיות שיהיו כרוכות בסכסוך המשפטי ובמכירת הדירה.

לאור האמור לעיל המלצתנו הינה, שעל כל אדם לעשות צוואה ולקבוע בעצמו מי יורשיו ומה חלקם של יורשיו ברכושו שיוותר לאחר מותו, והדבר נכון שבעתיים לגבי בני זוג שלגביהם מומלץ לעשות צוואה הדדית אשר אמורה להסדיר את הבעיה המתוארת לעיל של סכסוך בכל הקשור לבית המגורים.

כך למשל כאשר היורש רוצה לתכנן עד לפרטי פרטים מה יעשה בעיזבונו גם כאשר מי מיורשיו לא יוותר בחיים לאחר פטירתו, כמו במקרה שבו קיימים נכדים שהמוריש אינו מעוניין שיירשו אותו, ולכן ניתן במסגרת הצוואה ליצור חלופות שונות ליורשים בנסיבות שונות.

אף על-פי שצוואה אינה חייבת להיערך על-ידי עורך דין, לטעמנו ישנה חשיבות רבה לעריכת הצוואה בפני עורך דין. בין הסיבות לכך : עורך הדין מיומן ומנוסה ולכן הוא מסוגל לצפות מצבים שעלולים להתעורר בשלב הוצאת הצוואה לפועל. עורך הדין יידע להדגיש ולהבהיר בצוואה מצבים שעלולים או שיש להם נטיה להסתבך, מצבים כגון הדרת (נישול) יורשים מצוואה, או מצב אחר של ייחוד הירושה לאחד מהיורשים, תנאים לקבלת החלק בירושה וכדומה. בנוסף לכך, הצוואה מוחזקת אצל עורך הדין ובכך נמנע מצב שבו הצוואה "נעלמת".

עריכת צוואה בנתניה, צוואה על ידי נוטריון - ניתן ליצור קשר בתיאום מראש. 

@ כל הזכויות שמורות לעו"ד דוד דוד@
אין לעתיק או לשכפל חומר זה, ואין לעשות בו כל שימוש ללא רשות המחבר בכתב.
אין להסתמך על החומר המובא לעיל, ואין לראות בו כל תחליף לייעוץ משפטי.

לקביעת פגישת ייעוץ השאירו פרטים