יצירת קשר
שם*
טלפון*
דוא"ל
הודעה*

דיני עבודה


פנקס חופשה

חובת ניהול פנקס חופשה, נקבעה בסעיף 26 לחוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951.

ניהול פנקסה החופשה צריך להתנהל על פי התקנות כמפורט להלן :

תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה), התשי"ז – 1957

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26 ו – 36 לחוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951, אני מתקין תקנות אלה :

 1. פרטים שחייבים לרשמם בפנקס החופשה

בפנקס החופשה יירשמו, לגבי כל עובד הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון חופשה, פרטים אלה :

  1. השם, שם האב ושם המשפחה ;
  2. מספר הזהות ;
  3. תאריך התחלת עבודה ;
  4. מועד החופשה שניתנה ;
  5. דמי החופשה שולמו ותאריך התשלום ;
  6. תאריך בו חדל העובד לעבוד ;
  7. פדיון החופשה ששולם ותאריך התשלום ;
 1. תחולה

הוראות תקנה 1 לא יחולו על מעביד שחייב לנהל פנקס חופשה והמנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח עבודה אזורי ושבהם רשומים הפרטים האמורים בתקנה 1.

 1. מקום החזקת הפנקס

פנקס חופשה יוחזק במקום בו מועבדים העובדים שלגביהם יש לרשום את הפרטים הנקובים בתקנה 1.

 1. תחילה

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ד' באב תשי"ז (1 באוגוסט 1957).

 1. השם

לתקנות אלה ייקרא "תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה), תשי"ז – 1957.

י"ח באייר תשי"ז (19 במאי 1957).

מרדכי נמיר
שר העבודה

 

חשוב לשים לב, שמעביד המפר הוראות החוק או התקנות, ואינו מנהל פנקס חופשה ע"פ התקנות כאמור, צפוי לקנס, וזאת בהתאם להוראות סעיף 28 לחוק חופשה שנתית.

למעבר לחוק חופשה שנתית לחץ כאן >>

למעבר למידע בנושא חופשה שנתית לחץ כאן >>

 

חזור >>


לייעוץ משפטי בנושא דיני עבודה, צור קשר עם עו"ד דוד דוד >>

המידע המוצג באתר זה אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי. המידע המוצג באתר אינו מעודכן בצורה סדירה ויתכן שאינו עדכני. אין לעשות כל שימוש במידע המוצג באתר, אין להעתיק או לשכפל בשום צורה את המידע. כל העושה שימוש במידע המוצג באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל הזכויות שמורות לדוד דוד, משרד עורכי דין ונוטריון.