יצירת קשר
שם*
טלפון*
דוא"ל
הודעה*

דיני עבודה


מתן הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו

בשנת 2002 נכנס לתוקפוחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002 הקובע, כי מעביד המקבל עובד לעבודה חייב למסור לו הודעה מסודרת בכתב המפרטת מה יהיו תנאי העסקתו.

התנאים העיקריים המפורטים בחוק הודעה לעובד כוללים : מועד תחילת העסקת העובד, זהות המעביד, תאור התפקיד שימלא העובד במקום העבודה, שעות העובדה, הפסקה, שכר העבודה וכן סוגי התשלומים הסוציאליים.

חוק הודעה לעובד קובע גם ששינוי בתנאי העבודה של העובד, אף הוא מחייב את המעביד למסור לעובד הודעה מסודרת בכתב. קרא עוד על שינוי תנאי עבודה >>

ניתן לומר, כי הודעה כזו שצריכה להינתן על פי דין, מהווה למעשה חוזה עבודה, שכן היא גם מחייבת את הצדדים, גם מעידה על תנאי ההתקשרות ואומד דעת הצדדים, ומכילה למעשה מרכיבים של החוזה לכל דבר ועניין.

יש לשים לב, שגם הודעה בכתב על פי חוק הודעה לעובד, (תנאי עבודה), התשס"ב 2002, אינה יכולה לחרוג מהוראות החוק, בכל הקשור לזכויות היסוד של העובד. כך למשל לא ניתן לקבוע בהודעה זו, פחות ימי חופשה מהמותר או פחות ימי מחלה. יחד עם זאת, כן ניתן לקבוע בהודעה כזו, תנאי עבודה טובים או עודפים מאלה הקבועים בחוק, ממשמע ניתן למשל לקבוע יותר ימי חופשה המגיעים לעובד, והדבר יחייב את הצדדים.

מעסיקים ועובדים רבין לא מודעים לחשיבות החוק ו/או למשמעויותיו, ודי אם נאמר כי מי שמפר הוראות חוק זה, חושף את עצמו לקנס כספי שעשוי להיות מוטל עליו. נציגי משרד התמ"ת האמונים על אכיפת חוקי העבודה, נוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותם כנגד מעסיקים המפרים את הוראות החוק, ובמיוחד כנגד אלה העושים כן "ברגל גסה".

לעיון בנוסח חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב - 2002 >>

לעיון בטופס הודעה לעובד לדוגמה >>

מה באשר לעובדים ותיקים אשר החלו עבודתם לפני כניסתו של חוק הודעה לעובד לתוקף ?

עובד שהחל עבודתו אצל המעסיק לפני כניסתו לתוקף של חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), זכאי אף הוא לקבל הודעה מפורטת המגדירה את תנאי העסקתו, וזאת בכפוף לכך שהעובד שולח דרישה שכזו בכתב למעביד.

המלצתנו הינה בעיקר למעסיקים ליתן הודעה לעובד על פי הקבוע בחוק, שכן מעביד שלא יתן הודעה שכזו עשוי למצוא עצמו בעמדת נחיתות בכל מקרה בו תהיה מחלוקת על תנאי העבודה, הגדרת שעות העבודה, היקף משרה וכיוצב', זאת מאחר ולא מלא חובתו על פי חוק ולא הגדיר לעובד את תנאי העבודה.

חזור >>


לייעוץ משפטי בנושא דיני עבודה, צור קשר עם עו"ד דוד דוד >>

המידע המוצג באתר זה אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי. המידע המוצג באתר אינו מעודכן בצורה סדירה ויתכן שאינו עדכני. אין לעשות כל שימוש במידע המוצג באתר, אין להעתיק או לשכפל בשום צורה את המידע. כל העושה שימוש במידע המוצג באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל הזכויות שמורות לדוד דוד, משרד עורכי דין ונוטריון.